Turas agus partaidh aig Clas 2G

Chaidh sinn air turas dhan temple Sikh- an Gurdwara. Dh’ ionnsaich sinn tòrr mu dheidhinn na rudan a tha iad a’ creideamh.

Aig cruinneachadh, bha cuid a’ dol suas air an àrd-ùrlar airson bhruidhinn mu dheidhinn na dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn mearachdan. 

Fhuair sinn uile gu buidhe,airson a bhith a suidhe snog, ag èisteachd agus a bhith modhail.

Bha partaidh againn as deidh àm cluiche airson lìonadh am pom pom jar. Chur sinn còmhdach-siùcair air cèicean. ‘S math a rinn sinn!

Turas Clas

An t-seachdain seo chaidh sinn chun Museum of Childhood. Sheall sinn ris na diofar dhèideagan a bha air an cleachdadh sam àm a dh’fhalbh. Bha sinn a’ chluich anns an taigh-tasgaidh cuideachd. Bha e gu math spòrsail!

Blaidhna ùr Sìneach

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na bhios a’ tachairt ann an Sìona aig an àm seo dhan bhliadhna airson comharrachadh Blaidhna ùr Sìneach. Seall air na rudan spòrsail a bha sinn a’ dèanamh.

This week we were learning all about what happens in China at this time of year to celebrate Chinese New Year. Have a look at all the fun activities we have been doing!

Latha Raibeart Burns

Anns An Fhaoilleach bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Alba. Bha sinn a’ comharrachadh co-là breith Raibeart Burns, bàrd ainmeil na h-Alba.

Rinn sinn obair ealain breagha le tartain agus rinn sinn taigeis, sneap agus buntàta airson ithe. Bha Mgr. Weir a’ cluich na pìoba dhuinn, bha tòrr mòr spòrs againn a’ dannsa ri ceòl a’ phìob mhòr.

Ag ionnsachadh mu dheidhinn Raibeart Burns
A’ dèanamh dealbhan Albannach

In January we were learning all about Scotland. We also celebrated the birthday of Robert Burns, a very famous Scottish poet. We also learnt the poem ‘Oh my Love is like a Red, Red,Rose’.

We produced some beautiful art work using tartan and also prepared haggis, neeps and tatties for snack. Mgr. Weir played the bagpipes for us and we had great fun dancing along while he played.

Ag Ithe sa Choille.

Tha tòrr spòrs againn gach seachdain aig Sgoil na Coille. Bidh Liam a’ dèanamh teine dhuinn agus tha sin gar cumail blàth. Tha an teine cuideachd fìor mhath oir tha sinn dha chleachdadh airson a bhith ag ullachadh greim-bìdh blàsta mar popcorn no fiù ‘s marshmallows!

We have fantastic fun learning outdoors each week at Forest Kindergarten. Liam lights a fire for us, which is great for keeping us warm. The fire is also great as we use it to prepare nice snacks such as pop corn and sometimes we even get marsh mallows too!

Ukulele

Chòrd an leasan ukulele gu mòr ruinn. Dh’ionnsaich sinn tòrr notaichean ùra agus dh’ionnsaich sinn an t-òran ‘Baby Shark’ sa Ghàidhlig! Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag ionnsachadh barrachd notaichean an ath-sheachdain.