Filmichean àm na Càisg

Feasgar math dhuibh uile,

Tha mi an dòchas gu bheil sibh uile gu math agus gu bheil sibh a’ còimhead air adhart ri saor-làithean na Càisg. 

Tha a’ Bh-uas NicPhàil air clàradh dà fhilm spòrsail dhuibh co-cheangailte ri àm na Càisg. Lorgaidh sibh na filmichean seo an seanail YouTube againn.

 Brùth air gach lince gu h-iosal:

 

Stòiridh na Càisghttps://www.youtube.com/watch?v=TrotogL6zb0&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=3&t=0s

  

Bonnaich –  Teadaidhean na Càisg https://www.youtube.com/watch?v=-Gxs3keumD8&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=2&t=0s

 Dùrachdan na Càisg dhuibh uile,

 a’Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

Good Afternoon everyone,

 I hope that you are all well and that you are looking forward to your Easter holidays.

Ms MacPhail has been busy recording some Easter videos for you to enjoy. You can find these Easter films on the sgoil-àraich’s YouTube channel.

 Click on the links below:

The Easter Storyhttps://www.youtube.com/watch?v=TrotogL6zb0&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=3&t=0s

  

 How to make Easter Teddy Bear  Cakes –   https://www.youtube.com/watch?v=-Gxs3keumD8&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=2&t=0s

 

Wishing you all a lovely Easter.

Best wishes,

 Mrs Reid

 

Clas 1G 3.04.2020 Obair a rinn sibh aig an taigh

Hai Clas 1G. Abair dà sheachdain trang! Tha e air còrdadh rium gu mòr a bhith a’ faighinn cothrom ur cuid obrach fhaicinn.  Tha mi’ n dòchas gum bi deagh shaor làithean agaibh agus gun urrainn dhuibh an cothrom fhaighinn beagan fois a ghabhail.  Cùmaibh sàbhailte agus gabhaibh spòrs cuideachd!

Le dùrachdan,

A’ Bh-uas Nic an Tòisich Continue reading “Clas 1G 3.04.2020 Obair a rinn sibh aig an taigh”

Tapadh Leibh

 

 

Bu toil leam taing mhòr a thoirt dhan h-uile duine sa choimhearsnachd againn; pàrantan, clann is luchd-obrach. Tha sibh air a bhith ag obair gu math cruaidh a’ deasachadh, a’ cuideachadh agus ag ionnsachadh le Ionnsachadh Dachaigh.

I think we have all been learning new things about ourselves, our families and our colleagues over the last week or so, as we have worked together to manage this new and challenging way of being.

Tha mi’n dòchas gum faigh sibh uile beagan fois a-nis, deiseil airson tòiseachadh as ùr air Dimàirt 21 Giblean.

Le dùrachdan na Càisge,

a’ Bh-uas. NicPhàil

 

(Taing dha Rose is Solly Duffy airson na cairt breagha.)

[C3F 3.4.2020] Obair Agaibh agus Laithean Saora

A-rithist, tha e air a bhith cho math dealbhan den obair agaibh fhaicinn. Tha sinn an dòchas gu bheil an obair a’ còrdadh riubh.

Tha sinn an dòchas gum bith làithean-saora mìorbhaileach agaibh, agus gu lorg sibh tòrr dhòighean airson spòrs is fois a ghabhail.

Le gaol, 

A’ Bh-uas Wight agus A’ Bh-uas Watson

Again, it has been so good to see the work you have done – we hope you have been enjoying it!

Now, we hope that you have wonderful holidays and that you find lots of ways to have fun and relax.

With love,

A’ Bh-uas Wight agus A’ Bh-uas Watson

[C2D 03.04.20] Obair a’ chlas

Abair nach robh sibh trang C2D.  Taing dhan a h-uile duine a dh’obraich cho cruaidh an t-seachdain seo.  Here are pictures of some of the things children in the class did this week at home.

Deagh shaor-làithean dhuibh uile!   Chi sinn sibh a-rithist air 21ad den Ghiblean!

I hope everyone has a lovely holiday!

a’ Bh-uas NicDhùghaill