Blog ùr do c5C

Gu h-inntinneach ann am Faclan Caillte tha sinn a’ dèanamh faclan caillte cuideachd bha sinn a’ dèanamh nòtaichean de na h-eòin a bha uabhasach inntinneach agus bha e spòrsail. Cuideachd bha sinn a’ leughadh stòridh ma dheidhinn a’ chorra-ghritheach gu h-èibhinn leugh sinn e mar ceud turas.

Gu h-iongantach ann an ealain bha sinn a’ dèanamh doirbeagan mìorbhaileach deàrrsaidh le sin bha sinn a’ sgapadh iad mun cuairt a’ chlas. Cò a chreideadh gu bheil doirbeagan cho meanbh gun urrainn dhaibh a dhol nad làimh gu h-inntinneach tha iad ainmeil airson na stiallan aca.

Gu h-inntinneach tha buddies againn bho C2T cuideachd tha iad cho luatha ris a’ ghaoith!  Gu snog bi iad gu math èibhinn, uaireanan bi iad a’ teagasg dhuinn rudan ùra mar geamanan agus cleasan le pàipear. Gu h-èibhinn tha iad uile uabhasach tutagail.

Cò a chreideadh gur e latha latha breith a’ Bh-uas Croall a th’ ann an-diugh, tha tòrr dhaoine, gu fithealaidh air a thoirt càirtean agus preasantan sgoinneil coibhneil dhi.

 

 

       

Pròiseact – ‘Fàs’ a’ tighinn gu Clas 3

Tha sinn uabhasach toilichte gu bheil an companaidh Imaginate gu bhith ag obrachadh còmhla ri sgoilearan C3 an teirm seo.  Tha Rona Dhòmhnallach, cleasaiche à Uibhist a Deas gu bhith an sàs anns a’ phròiseact.

We are delighted that creative producer Rona MacDonald will work with both P3 classes every Friday until February 2019.  She will looking at migration and work with the classes to create a piece of movement and live performance.  This will then be shared with our community in early 2019.

Below is a link to an article that the Evening News posted this week:

https://www.edinburghnews.scotsman.com/our-region/edinburgh/rona-putting-gaelic-pupils-in-the-picture-1-4792464

 

 

Partaidh le Piotsa Clas 3N

Gus soraidh slàn a thoirt air Clas 3 bha partaidh againn, le piotsa! Thàinig am piotsa thugainn – shuas an staidhre cuideachd, agus ’s e a bha blasta! Chord ee rinn gu mòr a bhith a’ suidhe còmhla agus a’ gabhail biadh còmhla mar chlas airson deireadh na bliadhna a chomharrachadh. Deagh shaor-làithean dhuibh uile!

Clase 6 español- Fiesta fin de curso

Los estudiantes de español de la clase 6 han celebrado el fin de curso con una mini fiesta española. Algunos de los alumnos han preparado unos riquísimos pinchos de tortilla y pinchos de chorizo, y han probado el gazpacho por primera vez. Buen trabajo clase 6!

 

Faclan ‘-tion’ C4C

Gu mìorbhaileach sgrìobh sinn 86 faclan -tion an-diugh, cuideachd, bha iad iongantach math!

Seo feadhainn eile nach b’ urrainn dhuinn a chur air a’ bhòrd:  reception, sanction, dictionary, incarnation, levitation, injection, starvation, dehydration, sanitation agus hydration.