C7 – Ceòl

Tha sinn a’ coimhead air  diofar seòrsaichean de ruitheaman a chruthachadh an t-seachdain seo.  Dh’fheumadh sinn obrachadh còmhla airson ruitheaman ùra a chruthachadh.  Dh’fheumadh sinn cuideachd cuimhne a chumail air an ruitheam ùr is dh’fheumadh sinn obrachadh còmhla gus an cumadh sinn buille is an ruitheam a’ dol.    Bha tòrr spòrs againn .