Ben Mac a’ Phearsain a’ tadhal air c3

Thàinig Ben Mac a’ Phearsain BPA airson bruidhinn rinn mu ar n-àrainneachd. Dh’innis e dhuinn gun robh esan air traigh Phortobello a sgioblachadh. Bha sinn a’ smaoineachadh air diofar rudan a chleachdadh an àite plastaig agus dè as urrainn dhuinn a dhèanamh airson saoghal nas fheàrr a bhith againn. Dh’ innis sinne dha gu bheil seòrsa Pàrlamaid again fhìn anns an sgoil againne le Guth Sgoilear.

Ben Mac a’ Phearsain air chèilidh