C5N a’ rannsachadh an nobhail Luchrabain Lìonmhor

Bha Clas 5N a’ rannsachadh leabhar agus a’ freagairt cheistean fosgailte agus dùinte.

“Bha ceistean A furasta agus bha ceistean B doirbh.  Le ceistean B bha againn ri leughadh eadar nan loidhneachan agus smaoineachadh gu cruaidh”

Nì sinn ceistean C an ath-sheachdainn.  Bidh sinn a’ lorg fianais anns an leabhar.