C5V a’ cruthachadh sheantansan fada le naisgearan

Bha Clas 5V ag ionnsachadh naisgearan a chleachdadh airson seantanasan fada a chruthachadh.

“ Thòisich sinn uile le   “Leum sinn uile sios…..” ach bha na seantansan againn uile diofraichte. “