P5V-P2T : ag obrachadh còmhla

Gach madainn Diciadain, bidh c5V is c2ag obrachadh còmhla mar companaich. Abair deagh chothrom airson sgilean leughaidh is sgrìobhaidh a thoirt air adhart.