C5N – Saoghal Obrach

Tha Clas 5N air tòiseachadh air proiseact mu dhèidhinn Saoghal Obrach. Bha sinn a’ smaoineachadh mu dheidhinn diofar obraichean anns a bheil ùidh againn agus rinn sinn liosta le caraid. Bha againn ri dearbhadh carson a bha sinn a’ smaoineachadh gun robh na h- obairichean a thagh sinn cudromach agus bruidhinn gu soilleir agus  ar beachdan a mhìneachadh