Ag Ionnsachadh mu Lusan- Clas 6

Air Diciadain , chaidh clas 6 gu Gàrradh Lusan Rioghail Dhun Èidean.

Bha neach eòlas lusan ann air an robh Mark agus thug e dhuinn cuairt timicheall air an àite.

Dh’ionnsaich sinn tòrr agus bha e uabhasach inntinneach.  Nuair a thill sinn dhan sgoil, rinn sinn grafaichean mu dheidhinn na lusan a chunnaic sinn.