Clas 3T – Na Lochlannaich le Clas 3

Chaidh sinn còmhla ri ar caraidean ann an Clas 3N agus dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn beatha nan Lochlannaich. Bha a’ Bh-Uas. NicAsgaill ag innse dhuinn gur e Lochlannach a bha na seanmhair bho chionn fhada an t-saoghail.

Rinn sinn practas air Faclan Cumanta 2 a sgrìobhadh air bùird geala. Thagh sinn eadar aon chillidh, dà chillidh agus trì chillidhean. Dh’fheumadh sinn seantansan a dhèanamh le facail sònraichte.

<

Le caraid, bha againn ri seasamh an àrd le ar gàirdeanan ceangailte agus druim ri druim. Bha e doirbh ach rinn sinn a’ chùis còmhla.