25.05.18 – C2F

Slàinte agus Sunnd

Tha 2F air a bhith trang a’ deasachadh airson Là Spòrs an ath-sheachdainn. An t-seachdainn sa, bha sinn ag obair air ar sgillean a thaobh rèis trì-chasach agus air an rèis-poca. Abar spòrs!

 

Pròiseact

Cuideachd, ann am pròiseact, bha sinn ag obair a-muigh a’ tomhais an aimsir a’ cleachdadh leabhraichean-là.