Barbara Dickson a’ tadhal air C7

Thàinig an seinneadair is cleasaiche ainmeil Barbara Dickson dhan chlas an-diugh. Bhruidhinn i ruinn mun bheatha aice.  Dh’innis i dhuinn gun robh i ag obair còmhla ri Na Two Ronnies is cuideachd Elaine Paige.  Bha tòrr cheistean againn dhith is sheinn i òran dhuinn cuideachd.

Abair latha!