C3T

Bha sinn a’ cluich geama air a’ bhòrd-geal agus bha sinn a’ smaoineachadh air uiread. 

 

 

 

 

 

 

 

Seo sinne a’ dèanamh clàran uiread còmhla. 

 

Rinn sinn diagram Carroll, agus sheall sinn cho math ‘s a tha sinn ag obair còmhla. 

Bha sinn a’ dèanamh ionnsachadh a-muigh agus chleachd sinn cailc airson sealltainn dè tha sinn air a bhith ionnsachadh ann an àireamhachd, mar eisimpleir an ceangal eadar uiread agus roinneadh, bloighean agus loidhnichean-àireamhachd. 

Leugh sinn leabhraichean gu socair no nar cìnn aig aon de na stèiseannan litearrachd a bh’ againn. 

Sgrìobh sinn cuideachd le litricheachan ceangailte nar làimh-sgrìobhaidh as fheàrr, fhad ‘s a bha sinn ag obair air faclan sonraichte.