C3T agus C3N – Dadaidh Dan ag ìnnse mun obair aige

Thàinig Dadaidh Dan a-steach a chèilidh oirnn agus sheall e diofar chlachan dhuinn agus dh’ìnnis e dè seòrsa obair a th’ aige.   ’S e geòlaiche a th’ ann.

Bha Dadaidh Dan air bàta agus bha e a’ rannsachadh agus a’ lorg diofar chreagan shònraichte bhon talamh fon mhuir.

’S e bhòlcano poll a tha seo – uisge salach a’ tighinn suas bhon talamh.

Thug Dadaidh Dan clachan annasach a-steach dhuinn agus bha cothrom againn an làimhseachadh.  Seo anorthosite no ‘moon rock’!

Seo ainmean iongantach nan clachan!

Bha an cothrom math seo a’ toirt oirnn a bhith a’ smaoineachadh air an t-seòrsa obair a bhiodh sinne ag iarraidh nuair a dh’fhàsas sinn suas.