C4 A’ Sabaid airson Madagascar

Dè bha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain sa chaidh?

Cò a chreideadh gu robh sinn a’ sgrìobhadh litrichean gu na h-udharrasan Madagascar agus anns na litrichean bha daoine ag ràdh rudan cuamhchdail .

Gu h-inntinneach bha sinn ag ionnsachadh gu bheil Amnesty International a’ saoradh dhaoine nuair a tha iad a’ dol dhan phrìosan nuair a tha iad neo-chiontach.

Gu spòrsail dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn chòirichean dhaoine agus artagail 21 -All Humans have the right to the freedom of expression.

Gu fortanach bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Clovis Razafimalala a tha a’ sàbhaladh a’ choille-uisge ach gu muladach bha e a’ dol dhan phrìosan, gu h-eagallach airson 10 mìos air sgàth nì nach do rinn e.

https://www.amnesty.org.uk/junior-urgent-action-network