An t-seachdain C4C

Gu spòrsail ann an parkour bha sinn a’ cluich geamanan cho spòrsail ri cuilean, anns na geamanan bha sinn a’ dol mun cuairt an scaffolding a’ dèanamh vaults.

Gu sona ann an slàinte is sunnd bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn slàinteachas pearsanta airson postairean mìorbhaileach a chruthachadh.