Partaidh le Piotsa Clas 3N

Gus soraidh slàn a thoirt air Clas 3 bha partaidh againn, le piotsa! Thàinig am piotsa thugainn – shuas an staidhre cuideachd, agus ’s e a bha blasta! Chord ee rinn gu mòr a bhith a’ suidhe còmhla agus a’ gabhail biadh còmhla mar chlas airson deireadh na bliadhna a chomharrachadh. Deagh shaor-làithean dhuibh uile!