Spòrs ann an Clas 6T

Ann an spòrs an teirm seo, rinn sinn lùth-chleas/giomnastachd.  Dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn sàbhailteas, targaidean agus mar a dhèanas sinn a chùis air adhartas phearsanta. 

Chleachd sinn cairtean dùbhlain phearsanta airson ar adhartas a chlàradh.  Leis an sin, dh’ ionnsaich sinn mar a dh’obraicheas sinn gu cruaidh airson sgilean ùr a leasachadh.

Mòran taing airson sinn a chuideachadh, a’ Bh-uas Grant!

Lùth-chleas aig C6T/L

Chaidh sgioba lùth-chleas à Clas 6 gu co-fharpais lùth-chleas far an robh againn uile ri dà cho-fharpais eadar-dhealaichte a’dhèanamh a dhuine.  Ghabh sinn pàirt ann an rèisean ruith, sadail agus leum. 

Ged nach b’e mu dheidhinn buannachadh a bh’ ann, chriochnaich sinn anns an ochdamh àite le 136 phuingean!  Abair deagh latha a bh’ againn!