Lùth-chleas aig C6T/L

Chaidh sgioba lùth-chleas à Clas 6 gu co-fharpais lùth-chleas far an robh againn uile ri dà cho-fharpais eadar-dhealaichte a’dhèanamh a dhuine.  Ghabh sinn pàirt ann an rèisean ruith, sadail agus leum. 

Ged nach b’e mu dheidhinn buannachadh a bh’ ann, chriochnaich sinn anns an ochdamh àite le 136 phuingean!  Abair deagh latha a bh’ againn!