Spòrs ann an Clas 6T

Ann an spòrs an teirm seo, rinn sinn lùth-chleas/giomnastachd.  Dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn sàbhailteas, targaidean agus mar a dhèanas sinn a chùis air adhartas phearsanta. 

Chleachd sinn cairtean dùbhlain phearsanta airson ar adhartas a chlàradh.  Leis an sin, dh’ ionnsaich sinn mar a dh’obraicheas sinn gu cruaidh airson sgilean ùr a leasachadh.

Mòran taing airson sinn a chuideachadh, a’ Bh-uas Grant!