Clas 6L a’ danns

Aig P.E. tha Clas 6L air ionnsachadh danns.
‘S urrainn dhuinn na leanas a dhèanamh :

  • Canadian Barn Dance
  • Strip The Willow
  • Dashing White Sargeant
  • Military Two Step
  • Gay Gordons