Obair Dhachaigh C5

Gu mìorbhaileach bha sinn a’ faicinn iomadh taisbeanadh Diciadain is Diardaoin, dh’obraich a h-uile duine againn gu cruaidh! Choimhead sinn air ar n-obair gu lèir an-diugh, gu h-iongantach rinn sinn obair-dhachaigh mhìorbhaileach.