Slime!

Airson an latha mu dheireadh dhan bhliadhna, bha sinn a’ cruthachadh slim (slime) le na buddies againn. Gu mì-fhortanach bha e gu math bùrachdail agus bha bùrach mòr ann!
An-dè thòisich sinn cruthachadh sèinichean pàipear, an-diugh thomais sinn iad uile is bha an fhear as motha 1,530cm a dh’fhaide! 15.3m!
Nollaig Chridheil dhuibh uile agus bliadhna mhath ùr nuair a thig i!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *