Hopscotch

Air a ‘chiad latha air ais dh’ionnsaich C1 a bhith a’ dèanamh agus a ‘cluich hopscotch le na caraidean C7 aca. Bha iad ag obair air tòrr sgilean eadar-dhealaichte; sgrìobhadh àireamhan, ag obair còmhla mar sgioba, a ‘leantainn riaghailtean geama agus a’ leum air aon chas.  Bha cuid de bhuidhnean eadhon comasach air hopscotch a chruthachadh suas gu 40!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *