Ag ionnsachadh mu dheidhinn An Dànmhairg & Alba ’ s ann sgoil àraich.

An Dànmhairg

An t-seachdain seo ‘ s ann sgoil àraich bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cò ris a tha e coltach a bhi  a’ fuireach anns An Dànmhairg.

Bha sinn gu math fòrtanach gun dh’ thainig mamaidh Emmelie a-steach dhan sgoil àraich airson innse dhuinn mu dheidhinn An Dànmhairg. Dh’feuch sinn biadh blàsta a’ rinn i, chuala sinn ceòl as An Dànmhairg agus chunnaic sinn an taigh àlainn a thug i a-steach airson sealltainn dhuinn . Chòrd e rinn gu mòr.

 

Tòrr fiosrachadh inntinneach
Abair biadh blàsta

 

This week at sgoil àraich we have been learning all about Denmark. We were very fortunate that Emmelie’s mum kindly agreed to come in all tell us all about what it is like to live in Denmark. She brought in lots of lovely props and we loved tasting the tasty, Danish food she made for us to try. We listened to some Danish music and really enjoyed looking at the model house she brought in.

Alba

Bha sinn cuideachd ag ionnsachadh mu dheidhinn Latha Naobh Anndra. Bha sinn ag ionnsachadh mu cùltar agus  nòsach na h- Alba.

Bha tòrr spòrs againn a’ dèanamh brataich Albannach, dannsa Gàidhealach agus ag èisteachd ri stoiridh ann an Albais. Bha sinn cuideachd ag ithe diofar   bhiadh Albannach mar brochan, aran coirce  agus taigeis gach latha.

Abair spòrs a bh’ againn a’ dèanamh dannsa cèilidh
Latha Naobh Anndra

We have also been celebrating St Andrew’s Day. We were learning about Scottish customs and enjoyed making  Scottish flags and doing some cèilidh dancing and highland dancing. We also heard a story in Scots and enjoyed tasting different Scottish foods such as porridge, oatcakes and haggis for snack.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *