Blaidhna Mhath Ùr

Tha sinn uile gu math toilichte tilleadh dhan sgoil àraich an dèidh na soar-làithean againn. Bha na sgoilearan gu math tràng a’ cluich a-muigh sa ghàrradh an t–seachdain seo. Chaidh buidheann de sgoilearan a-mach gu Pàirc Pilrig airson Sgoil na Coille san fheasgair agus bha tòrr spòrs aca.

We are all very happy to return to sgoil àraich after the holiday. We are enjoying the mild weather and have good fun playing outside in the garden this week. A group of the afternoon children had great fun at their first Forest Kindergarten session at Pilrig Park.

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhios sinn a’ coimhead an dèidh leanabhan beaga agus bha tòrr spòrs againn a’ coimhead an dèidh na doilichean san sgoil àraich.

This week the children have enjoyed looking after the dolls at sgoil àraich and we have been learning about how to care for babies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *