C5H

Mar as àbhaist Diciadain bha sinn a’ dèanamh spòrs cuideachd, ann an spòrs, bha sinn a’ dèanamh handball mìorbhaileach spòrsail.

An-dè rinn sinn literras is chluich sinn ‘Ròlaist is Fìrinn’ bha feum againn a’ sgrìobhadh seantansan no paragrafan agus a’ cur aon ròlaist ann.  An uair sin bha aig a’ chlas tuairmse a dhèanamh air dè an ròlaist a bh’ ann, mar sin bha sinn ag èisteachd airson fiosrachadh.

Aig àm Spàinntis bhruidhinn sinn ma dheidhinn na riaghltean ann an Spàinntis agus ciamar a bhios a’ bhliadhna seo agus ciamar a bhios C5 math.  Bha sinn ag ionnsachadh mar a bhruidhinn sinn mar deidhinn fhèin agus bha sinn a’ dèanamh ceithir rudan – ar n-ainm, ar n-aois, an dath as fheàrr leinn agus thagh sinn aon rud againn fhìn.

Ann an ealain bha sinn a’ dèanamh uinneagan ‘stain glass’ bha sinn a’ cleachdadh ar ‘fine motor skills’ agus bha sinn a’ measgachadh na dathan gus dathan ùra fhaighinn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *