Hanukkah san Sgoil Àraich.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Hanukkah anns an sgoil àraich. Fhuair sinn a-mach mu dheidhinn na diofar rudan a bhios daoine Iùdhach a dhèanamh airson Hanukkah a chomharrachadh. Rinn a’ Bh-uas Givan latkes buntàta dhuinn airson ithe – abair gu robh iad blàsta!

At sgoil àraich we have been learning all about the Jewish festival Hanukkah. We found out about the different things Jewish people do to celebrate Hanukkah. Mrs. Givan made us some potato latkes for snack and they were very tasty!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *