Dealan

Mar phàirt den phròiseact againn air dèideagan, tha Clas 1 air a bhith ag ionnsachadh mu dealan.  Dh’ionnsaich sinn cuid de na doighean a thèid  dealan a chruinneachadh agus bha sinn a’ beachdachadh an robh iad glan no nach robh.

Rinn sinn seòrsachadh air diofar dhèideagan agus smaoineachadh sinn an robh iad a’ cleachdadh dealan no nach robh.  Dh’fhosgail sinn seann rèidio agus meur-chlàr agus tha sinn air a bhith a’ coimhead nam broinn gus faicinn mar a tha iad ag obair.