Blaidhna ùr Sìneach

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na bhios a’ tachairt ann an Sìona aig an àm seo dhan bhliadhna airson comharrachadh Blaidhna ùr Sìneach. Seall air na rudan spòrsail a bha sinn a’ dèanamh.

This week we were learning all about what happens in China at this time of year to celebrate Chinese New Year. Have a look at all the fun activities we have been doing!