Soidhnichean

Tha Clas 1 G ag ionnsachadh mu shoidhnichean; dè feum a th’ orra agus càite bheil iad rin lorg.  Chaidh sinn air chuairt a shiorradh shoidhnichean anns an sgoil.  Abair gun do lorg sinn tòrr dhaibh!  Rinn sinn na soidhnichean againn fhèin cuideachd, airson rabhadh a thoirt dhan Luchag Bheag air an rathad cam lùbach (sgeulachd air a bheil sinn ag obair an-dràsta).