‘An Tuathanas’ Pròiseact Ùr Clas 1

Tha pròiseact ùr again ann an Clas 1.  Tha sinn ag ionnsachadh mun tuathanas.  Rinn sinn plana mu na rudan a tha sinn ag iarraidh ionnsachadh.  Bu toil leinn ionnsachadh mu dheidhinn leanabhan bheathaichean, mar a bhios lusan a’ fàs, an aobhair a nì cù chaora agus mar a bhios tuathanaich a’ gabhail cùram do na beathaichean.  Cuideachd bidh sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn a bhiadh a bhios a’ fàs air tuathanas, gu sònraichte feòil, glasraich agus bainne.  Aig deireadh na mios thèid sinn gu Tuathanas Gorgie.  Abair splaoid a bhios againn!