Fàilte gu Tìr nan Dràganan!

Thòisich sinn pròiseact litearrachd ùr mu dheidhinn dràgonan, agus tha sinn air ar dòigh mu dheidhinn! Rinn sinn mion-fhiosrachaidh de Thìr nan Dràgan- seall dè rinn sinn.

Cuideachd, chleachd sinn pinn agus peant gus Tìr nan Dràgan a’ dealbhadh.

Thuirt sinn mar sin leibh ri Katie- rinn i sia seachdainn de dh’òrain leis a’ chlas againn agus dh’ionnsaich sinn tòrr òrainn ùr.

Tha sinn ag obair air a bhith a’ tilgeal agus a’ glacadh ann an spòrs agus tha sinn a’ dèanamh adhartas mòr.

Mu dheireadh, thàinig mamaidh Taran a-steach gus drama a’ dhèanamh- abair spòrs a bha againn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *