Sgeulachdan

An t-seachdain-sa bha luchd-tadhail dìomhair againn sa chlas, shhh. Tha tòrr rudan neònach air a bhith a’ tachairt – ach chan urrainn dhuinn rud sam bith  eile a radh!