Beathaichean Sutha

 

Bha tè de na sgoilearan againn a’ tabhail air an sù. Bha ùidh aice as na beathaichean a chunnaic i aig an sù agus mar sinn chuir sinn air dòigh cothroman cluich le beathaichean an dlùth-choille  anns  an sgoil àraich. Abair gun robh spòrs againn a’ cluich an seo.

 

One of our learners recently visited the zoo. She had a great time there and told us all about the animals that she saw so we decided to set up our own jungle in nursery. The children have had a great time playing with the jungle animals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *