Là Naobh Phàdraig

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Èirinn agus bha sinn cuideachd a’ comharrachadh Là Naobh Phàdraig. Bha sinn gu math fortanach gun tainig dithis dhan na mamaidhean Èireannach againn a-steach dhan Sgoil Àraich. Bha iad ag innse dhuinn mu dheidhinn Èirinn agus a’ leughadh stòiridhean Èireannach dhuinn. Abair spòrs!

 

This week at Sgoil Àraich we have been learning about Ireland and we have also been celebrating St. Patrick’s Day. We were very fortunate that two of our Irish Mums came in to nursery to tell us all about Ireland and to read us some Irish stories.