3F – 01.04.19 – Là na Gocaireachd

‘S e Là na Gocaireachd a bh’ ann air Diluain agus abair gun robh spòrs againn ann an 3F!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn an t-isean Lirpaloof (Aprilfool), eun sònraichte a tha tighinn ath Afraga air a’ chiad làithean den Ghibhlean gach bliadhna. An tòiseach, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn ag èisteachd airson fiosrachadh le bhith lìonadh a-steach dealbh den Lirpaloof a rèir am fiosrachaidh a bha am broinn an artaigil naidheachd.

Bha an t-artagail naidheachd ag innse dhuinn tòrr fiosrachaidh mu dheidhinn an t-isean. An robh fios agaibh gur è currain am biadh as fheàrr leotha? ‘S e sin an t-adhbhar gu bheil sgiathan soilleir orains aca! Airson an Lirpaloof a lorg, dh’fheumadh sinn a dhol a-mach agus currain a crathadh san adhar agus  seinn a h-ainm. Bha cuid a’ smaoineachadh gun do lorg iad e!

Chaidh sinn air ais dhan clas agus ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ cruthachadh diagram agus aithisg sìmplidh mun na thachair san raon-cluiche.

Mu dheireadh, dh’innis A’ Bh. Uas. NicFheargais dhuinn gur e cleas a bh’ ann agus an uair sin, bha còmhradh fada againn mar chlas mu dheidhinn stuthan a tha air loidhne, agus nach bu chòir dhuinn creid a h-uile rud a chì sinn oir ‘s dòcha nach eil e fìor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *