Cothrom Bhòtadh – Clas 6T

Thairis air an teirm, tha sinn air a bhith ag ullachadh iomairtean phoileataigeach airson ar pàrtaidh poileataigeach pearsanta a phutadh.

Thòisich sinn le plana agus an uair sin, sgrìobh sinn sgriobt airson bhideo iomairt a chrutachadh gu soirbheachail.

 

As deidh sin, bha cothrom againn obair a dhèanamh le app ‘Green Screen’ agus pìos cairt uaine far an do rinn sinn a’ chùis air bhideothan iomairt spòrsail a chruthachadh nar buidhnean.

Feasgar an-diugh, bha cothrom againn gach bhideo fhaicinn agus an uair sin, rinn sinn bhòt deamocratach far an robh againn ris am pàrtaidh as fheàrr a thaghadh (ach cha robh cead againn ar pàrtaidh fhèin a thaghadh idir!)

Gheibh sinn a-mach cò bhuannaich a-màireach, eek!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *