Faclan Cumanta

An t-seachdain seo thòisich Clas 1 ionnsachadh ciamar a’ leughadh iad faclan cumanta.  Dh’obraich sinn air na faclan; mi, mise, seo agus agus.  Dh’fheuch sinn ris na faclan a lorg ann an leabhraichean leughaidh agus bhruidhinn sinn mun chruth a tha air na faclan airson ar cuideachadh an aithneachadh.  Cumaidh sinn orinn an ath theirm ag obair air falcan cumanta eile. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *