Cò bhuannaich? – Clas 6T

As deidh dhuinn gach bhòt a chunntadh gu faiceallach, tha a-nis sàbhailte dhuinn a ràdh gun do bhuannaich ‘The Grey Hair Pullers’ (abair ainm!)

Feumaidh gun do chòrd na h-argamaidean agus adhbharan aca ris a’ chlann, ach carson nach còrdadh? Àrainneachd nas sàbhailte agus barrachd dhaoine air bhusaichean phoblach an àite chàraichean airson truailleadh a sheòrsachadh – deagh beachd!

Mar sin, ‘s e iadsan a bhios nar pàrtaidh poileataigeach ann an clas 6T airson an ath theirm ma tha trioblaidean sam bith a’ nochdadh!

Abair gun robh iad toilichte!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *