Obair Dhachaigh

Abair gu robh sinn fortanach, moiteil a’ coimhead air obair-dhachaidh clas a còig an-diugh.

Dh’ionnsaich sinn mu dhaoine inntinneach aig an robh Gàidhlig – fear a ghoid caoraich, fear a tha a’ fuireach air Liosmore is fear a bha na chluicheadair ball-coise!

Chruthaich a’ chlas faclairean inntinneach is bha dealbhan mhìorbhaileach ann de na fasgaidhean a chruthaich iad.  Gu mìorbhaileach, bha tòrr fios ann mu na h-eòin!

Coimhead air an imovie againn gus am faic thu cuid den obair againn!

Seo dealbh de chù leis an ainm Friday!  An creideadh tu, cha robh ach Gàidhlig aige!

Cù leis an ainm Friday.

My Movie 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *