Fàilte air ais!

An t-seachdain seo thòisich sinn an teirm mu dheireadh againn ann an Clas 2B. Chòrd na saor làithean ruinn agus roinn sinn ar naidheachd mu dheidhinn na rinn sinn anns a’ chlas.

Chrìochnaich sinn ar dealbhan de dhràgonan airson co-fharpais a’ Ghalaraidh Nàiseanta. Chuir sinn dath orra agus ghlaoidh sinn rudan orra airson inneach inntinneach a chruathachadh. Chòrd an cuspair sgrìobhaidh sinn ruinn agus tha sinn deiseil airson a’ chuspair bheag ùr a tha a’ tighinn an ath sheachdain.

 Related image

Thòisich sinn air cuspair ùr an t-seachdain seo cuideachd. Bidh sinn ag ionnsachadh mu bheatha cloinne aig àm na Bhictòireanaich. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn na rudan a tha fhathast againne bhon ùair sin agus mu dheidhinn na rudan a tha eadar-dhealaichte cuideachd, mar eisimplear cha robh càraichean aca aig an àm sin, bha iad a’ siubhal air carbadan-eich.

Tioraidh an-dràsta,

Clas 2B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *