Litreachas Ghàidhlig – Class 2T

Tha sgoilearan clas 2T air a bhith ag obair gu dìcheallach an t-seachdain seo air an sgil sgrìobhadh chruthachail aca. Bha aig clan ri sgrìobhadh toiseach, meadhan agus deireadh gu h-èifeachdach. Sgrìobh clas 2T sgeulachdan inntinneach a’ cleachdadh an cuid Gàidhlig gu math!

 ‘S math a rinn sibh clas 2T!