A’ Cur Lusan

Thairis air na beagan sheachdainean a mu dheireadh, bha sinn ag ionnasachadh mu dheidhinn a bhith a’ cur lusan agus ainmeanachadh gach pàirt den lus. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn dè a dh’fheumas lusan gus fàs.

Chuir sinn pònair leathann cuidheachd agus tha a’ chlas ga fhaighinn glè inntinneach.