Co-Chothromachd

An t-seachdain seo sa chlas, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn co-chothomachd. Cheith sinn beagan tìde a’ cleachdadh diofar stuthan gus dealbhan agus cumaidhean a cho-chothromachadh. Chòrd an leassan gu mòr ris a’ chlas, agus rinn iad dealbhan àlainn fhad ‘s a bha iad ag ionnsachadh mu dheidhinn co-chothromachd.