Luachan Sgoile

An-diugh, dh’ionnsaich sinn mu ar naoi luachan sgoile agus rinn sinn ceanglaichean ris an ionnsachadh againn. Rinn sinn ‘brainstorm’ air na dòighean eadar-dhealaichte a tha sinn air a bhith  a’ sealltainn cruthachalachd, iomadachd, obair sgioba agus coimhearsnachd mar eisimpleir. Seall  cho trang ‘s a tha sinn!