Ceann-phollanan san Sgoil Àraich

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cearcaill beatha san Sgoil Àraich. Tha sinn gu math fortanach gu bheil ceann-phollanan againn ann an tanca. Tha sinn a’ coimhead às an dèidh agus a’ cumail sùil oirre ach am faic sinn dè an ath rud a tha a’ dol a thachairt riutha.

 

At sgoil àraich we are continuing to learn about life cycles. We are very fortunate to have a tank of tadpoles to look after. We are keeping a close eye on to see what will happen next.