C2B agus na caistealan

An t-seachdain seo, dh’ionnsaich sinn rud beag mu dheidhinn Caisteal Dhùn Èideann. Smaoinich sinn mu dheidhinn dè cho sabhailte ‘s a tha e, an caisteal a bhith air mullach bholcàno marbh. Chruthaich sinn caistealan dhuinn fhèin.

Anns a’ chlas spòrs, dh’fheuch sinn ruith cho luath ‘s urrainn dhuinn – a’ dèanamh “sprint”. Bha rèiseannan againn, agus dh’fheuch sinn relay cuideachd. Bha e doirbh ar sgioba fhèin a lorg!!

Airson leughadh an t-seachdain seo, rinn sinn comais eadar dà sgeulachd. Smaoinich sinn mu dheidhinn na caractaran, suidheachaidhean agus am plota agus dh’fhaighnich sinn a bheil iad coltach no eu-coltach ri chèile?

Tìoraidh,

Clas 2B