Ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead agus chaisteal Dhun Èideann!

Mar a thuirt sinn anns na Tete-a-Tetes againn, bha tòrr again ag iarraidh ionnsachadh mu dheidhinn airgead.

‘S urrainn dhuinn na diofar bhuinn airgead aithneachadh.

‘S urrainn dhuinn obrachadh a-mach dè an t-airgead a bhios sinn a’ faighinn air-ais ann am bùth. Chleachd sinn geama gus ar cuideachadh.

Ann am pròiseact, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Chaisteal Dhun Èideann. An uair sin, chruathaich sinn caistealan sàbhailte.