Seachdain a’ Toiseachadh 27.05.19 -C3N

Air Dimàirt, le a’ Bh-Uas Horne, chruthaich sinn postairean mu dheidhinn Ionnsachadh a-muigh.

Cànan

Air Diluain, dh’èist sinn ris an sgeulachd ‘Am Bruis-Pheantaidh Sheunta’. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn caractaran bhon stòiridh is chruthaich sinn pròifil den charactar.

Air Diciadain chruthaich sinn na caractaran againn fhìn. An ath sheachdain tha sinn a’ dol a dhèanamh seantansan mu dheidhinn ar caractaran.

Matamataig

An t-seachdain seo dh’obraich sinn air cuir ris le àireamhan 2 is 3 digiteach. Dh’obraich sinn air an leabhar-measaidh againn. Cuideachd, rinn sinn cuir ris ann an deichadan.

Slàinte is Sunnd

An-dè, shuidhe sinn ann an cearcall agus bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn ciamar a bhios sinn ag èisteachd. Bha sinn a’ smaoineachadh mu dheidhinn ciamar a tha sinn a’ faireachdainn mur nach eil daoine ag èisteachd rium.

Ealain

Bha sinn còmhla ris a’ Bh-uas McConnell an t-seachdain seo. Choimhead sinn air a’ bhidio ‘Tha Mi Seinn san t-Uisge’. Bha againn ri na faireachdainnean againn a chuir a-steach dha na dealbhan againn.

Spòrs

Bha sinn ag obrachadh air na sgìlean sadail againn. Cleachd sinn shuttlecock is Javelin airson obrachadh air ar sgìlean sadail. Rinn sinn geamanan sadail còmhla ri Mgr Vitry.