Clas 2B a’sealltainn urram do ar sgoil

An t-seachdain seo, rinn sinn stèiseanan ann an spòrs. Bha sinn ag ullachadh airson an Latha Spòrs a th’ againn an ath-sheachdain. Rinn sinn hocaidh, ball-coise agus rèis le poca-ponair air ar cinn.

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn luachan na sgoile agus smaoinich sinn mu dheidhinn mar a bhios sinn gan cleachdadh anns a’ chlas. Rinn sinn postair a’ sealltainn Clas 2B – na rudan agus na daoine a th’ ann agus na luachan a th’ ann cuideachd.

Ann an sgrìobhadh, tha sinn gu bhith deiseil le ar sgeulachdan seunta. An t-seachdain seo, chuir sinn ar caractaran, ar suidhaidheachan agus ar trustar ri chèile airson plana an sgeulachd a chruathachadh. Rinn sinn dealbhan a’ sealltainn “beinn na sgeulachd” agus cleachdaidh sinn sin an ath-sheachdain airson ar sgeulachdan a sgrìobhadh.

Tìoraidh an-dràsta,

Clas 2B